Forbedrede statistikker til danske investorer

16.11.2012
InvesteringsForeningsRådet har netop forbedret en række af deres statistikker, så det fremover bliver nemmere at følge udviklingen i investeringsforeningerne.


Som noget nyt omfatter statistikkerne f.eks. et overblik over om pengene bliver passet og plejet efter en "aktiv" eller "passiv" strategi. Derudover er der blevet indarbejdet en syvtrins-risikoindikator og informationer om de afdelinger, som foreningerne har lukket gennem årene. Med de nye data bliver det dermed nemmere at sammenligne de rigtige data, så man ikke blander æbler og pærer.


Statistikkerne omfatter data om:


    Afkast
    Risiko
    Lukkede afdelinger
    Markedet
    Omkostninger
    Investorer


Læs meget mere om de nye statistikker på ifr.dk.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.