For sjette år i træk: Topkarakterer for ansvarlige investeringer

07.08.2020
Sparinvest har for sjette år i træk fået topkarakterer fra Principles for Responsible Investment (PRI) for virksomhedens tilgang til ansvarlig investering.

Sparinvest har fået karakteren A+ for området Strategy & Governance og enten A eller A+ på tværs af alle aktivklasser, som virksomheden forvalter.

Jørgen Søgaard-Andersen, adm. direktør i Sparinvest, udtaler: "Vi er meget glade for, at det endnu en gang er lykkedes os at fastholde de stærke resultater og få topkarakterer fra PRI for vores tilgang til ansvarlig investering og implementering.

”Vi har potentialet til at påvirke samfundet i retning af større bæredygtighed, og det er et stort ansvar og en væsentlig årsag til, at Sparinvest er en ansvarlig investor", siger han. "Vi mener desuden, at integration af ESG-forhold i investeringsprocessen, kombineret med aktivt ejerskab på vegne af vores investorer, er en drivkraft for langsigtede investeringsafkast".

Oversigt over PRI-karakterer for Sparinvest 2020

PRI-karakterer 2020 2019
Sparinvest Median Sparinvest
Strategy & Governance A+ A A+
Listed Equity Incorporation A+ B A+
Listed Equity Active Ownership A   B A  
Fixed Income SSA (Gov Bonds) A+ B A+
Fixed Income Corporates – Financials A   B A  
Fixed Income Corporates – Non-Financials A   B A+
Fixed Income Securitized A+ B A  

Kilde: Den viste PRI-oversigt for 2020 er et uddrag af FN's fulde PRI-rapport for 2020 for Sparinvest-koncernen, som er tilgængelig her: www.sparinvest.lu/~/media/international/downloads/ri/2020_assessment-report-for-sparinvest-sa.ashx eller via PRI's dataportal.

Underskriverne af PRI skal årligt udarbejde en omfattende gennemsigtighedsrapport over virksomhedens ansvarlige investeringspolitikker og -processer. Sparinvests tilgang til aktivt forvaltede fonde fokuserer på arbejdet med de selskaber, der investeres i, gennem aktivt ejerskab – udøvelse af stemmeret og engagement – for at øge opmærksomheden på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Om PRI

PRI blev grundlagt i 2005 og er verdens største internationale netværk med fokus på ansvarlige investeringer med mere end 7.000 underskrivere. PRI er primært finansieret via årlige medlemsgebyrer, der opkræves fra alle underskrivere. PRI modtager yderligere støtte fra regeringer, fonde og internationale organisationer. Investorer, der har underskrevet PRI, er i henhold til Princip 6 forpligtet til at rapportere om implementeringen af de seks principper (se nedenfor). PRI gennemgår rapporterne og afgiver deres vurdering uden beregning.

Underskrivernes forpligtelser

Som institutionelle investorer har vi pligt til at handle i vores begunstigedes langsigtede interesse. I den rolle, vi er blevet betroet, mener vi, at miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG) kan påvirke afkastudviklingen i investeringsporteføljer (i varierende grad på tværs af selskaber, sektorer, regioner, aktivklasser og over tid).

Vi anerkender desuden, at anvendelse af disse principper kan medvirke til, at investorer i højere grad handler i overensstemmelse med bredere samfundsmæssige målsætninger. I det omfang det er foreneligt med det ansvar, vi er blevet betroet, forpligter vi derfor os til følgende:

Princip 1: Vi vil indarbejde ESG-forhold i investeringsanalyser og beslutningsprocesser.

Princip 2: Vi vil være aktive ejere og indarbejde ESG-forhold i vores ejerskabspolitikker og -praksis.

Princip 3: Vi vil søge at opnå åbenhed om ESG-forhold i de virksomheder, vi investerer i.

Princip 4: Vi vil fremme accept og implementering af principperne i den finansielle sektor.

Princip 5: Vi vil samarbejde med henblik på at øge effektiviteten i implementeringen af principperne.

Princip 6: Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i implementeringen af principperne.

Principperne for ansvarlige investeringer er udarbejdet af en international gruppe af institutionelle investorer og afspejler den stigende betydning af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i investeringsprocessen. PRI blev etableret på initiativ af FN's generalsekretær.