Følg udviklingen i ansvarlig investering i Sparinvest

21.09.2017
For vores aktivt forvaltede fonde handler ansvarlighed om at analysere et selskabs miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG) sammen med alle dets andre grundlæggende karakteristika for at vurdere deres eventuelle påvirkning af investeringen.
Vores målsætning er at følge strategier, som vi tror, vil give de bedste afkast for investorerne, samtidig med at vi hjælper de virksomheder, der investeres i, med at indse, at fokus på bæredygtighed på sigt kan øge virksomhedens værdi – en win/win-situation for alle parter.

Tilfredsstillende UN PRI-scorer

I det seneste nyhedsbrev om ansvarlig investering i Sparinvest kan du læse, hvordan Sparinvest igen i år har opnået tilfredsstillende scorer i de fleste kategorier i forbindelse med UN PRI’s gennemgang af PRI-underskrivernes ’Transparency Reports’ og for tredje år i træk har opnået topscoren A+ i kategorien ’Strategy and Governance’ og ’Listed Equity Incorporation’.

Læs hele nyhedsbrevet om ansvarlig investering her og bliv blandt andet også klogere på de konkrete resultater, vi har opnået i arbejdet med aktivt ejerskab og virksomhedsdialog.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.