Fine afkast i de blandede Mix-afdelinger

20.12.2016
2016 har været et flot år for de tre blandede afdelinger, hvor investorerne har fået solide afkast i form af kursstigninger.

Investorerne i Sparinvests blandede Mix-afdelinger kan med tilfredshed se tilbage på et 2016, hvor investeringer i de tre afdelinger Mix Lav Risiko, Mix Mellem Risiko og Mix Høj Risiko alle har skabt fine resultater. 

Har man som investor investeret i en af de tre afdelinger ved årets begyndelse, vil ens investering i dag være vokset i værdi med følgende:

 
Mix Lav Risiko  4,0 % 
Mix Mellem Risiko  5,8 % 
Mix Høj Risiko 7,2 % 

Data pr. 19. december 2016

Ingen udbytter, men flotte kursstigninger
Værdien af de enkelte investeringsbeviser i de tre afdelinger er således steget med mellem 4-7 %, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende i et år, hvor renterne har været lave. Afkastet er sket som kursstigninger. Afdelingerne betaler ikke udbytter i 2017.
Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.