Fem stjerner til Emerging Markets Corporate Value Bonds

12.11.2013
Sparinvests afdeling med emerging markets-virksomhedsobligationer modtager de maksimale fem stjerner fra Morningstar.
Emerging Markets Corporate Value Bonds er netop fyldt tre år og modtog i den forbindelse sin første rating fra Morningstar, som tildelte den de maksimale fem stjerner. Det betyder, at afdelingen er blandt de 10 % bedste i Europa, hvor den afkastmæssigt også ligger foran alle konkurrenterne i sin Morningstar-kategori på tre års sigt. 

En stor del af hemmeligheden afdelingens flotte resultater siden lanceringen i 2010 er dens unikke value-tilgang til virksomhedsobligationer i emerging markets. Value-strategien har bl.a. resulteret i en attraktiv portefølje af emerging markets virksomheder med forholdsvis lav gæld, lave konkursrater og attraktive renter, som er vigtige faktorer for at opnå et tilfredsstillende langsigtet afkast. 

Sparinvest har netop lanceret en dansk udbyttebetalende pendant til afdelingen, som du kan læse mere om her


Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.