Fem stjerner til Balance

21.10.2014
Sparinvests blandede afdeling Balance er netop fyldt tre år og har i den forbindelse modtaget sin første rating fra Morningstar, som giver de maksimale fem stjerner til afdelingen.

Balance er en såkaldt blandet afdeling, og det betyder, at investorerne med en enkelt afdeling får spredt deres investeringer på både aktier og obligationer fra forskellige geografiske regioner og brancher.

Fast portefølje og risiko
Sparinvests blandede afdelinger har en fast fordeling og risiko mellem aktier og obligationer. Det sikrer vi helt konkret ved løbende at rebalancere porteføljerne, så den overordnede sammensætning af investeringerne altid er den samme. Det betyder, at man som investor ikke behøver at købe og sælge beviser, som man ellers jævnligt bør gøre, når man selv sammensætter en portefølje, for at fordelingen og risikoen ikke ændrer sig over tid.

International anerkendelse til Sparinvests blandede afdelinger
Sparinvest har siden 2001 med stor succes tilbudt afdelinger, hvor obligationer og aktier mikses, og det har resulteret i flere internationale priser. Alene sidste år har Sparinvest Procedo modtaget den anerkendte Lipper Fund Award i kategorien ”Blandede – Høj Risiko” i Holland, Schweiz og Østrig.

Læs mere om Sparinvests blandede afdelinger.


Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.