Fem år i træk med topkarakterer for ansvarlig investering

14.08.2019
Sparinvest har igen i år fået tildelt topkarakterer for virksomhedens tilgang til ansvarlig investering fra Principles for Responsible Investment (PRI).

For området Strategy & Governance har Sparinvest samtidig fået karakteren A+ for femte år i træk. Sparinvest har dermed opretholdt samtlige karakterer fra sidste år på tværs af alle aktivklasser, som virksomheden forvalter, bortset fra på området Fixed Income Corporates (non-Financials), hvor karakteren er forbedret til A+ fra A i 2018.

Jørgen Søgaard-Andersen, adm. direktør i Sparinvest, udtaler: ”Vi er glade for at opretholde vores stærke track record af topkarakterer fra PRI for vores tilgang til ansvarlig investering og implementering”, siger han.

”Den primære årsag til, at vi er ansvarlige investorer er vores overbevisning om, at integration af ESG-spørgsmål i investeringsprocessen, kombineret med aktivt ejerskab på vegne af vores investorer, er en driver for solide langsigtede investeringsafkast - samt at vi har potentialet til at påvirke samfundet i retning af større fokus på bæredygtighed”, fortsætter han.

Oversigt over PRI-karakterer for ansvarlig investering

PRI-karakterer 2019 2018
Sparinvest Median Sparinvest
Strategy & Governance A+ A A+
Listed Equity Incorporation A+ B A+
Listed Equity Active Ownership A   B A  
Fixed Income SSA (Gov Bonds) A+ B A+
Fixed Income Corporates – Financials A   B A  
Fixed Income Corporates – Non-Financials A+ B A  
Fixed Income Securitized A   C A  

Kilde: PRI Transparency Report 2019 Sparinvest S.A. Se rapporten her: https://www.sparinvest.lu/~/media/global-docs/ri-transparency-report.ashx

PRI vurderer, hvordan kapitalforvaltere arbejder med ansvarlig investering i deres investeringsprocesser, samt hvordan de arbejder med de virksomheder, der investeres i. Sparinvest skriver årligt en omfattende gennemsigtighedsrapport over virksomhedens ansvarlige investeringspolitikker og -processer.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.