Fejl i indre værdi i andelsklasserne Cumulus Value KL W, Value Aktier KL W og Value Emerging Markets KL W

06.04.2018
Indre værdi for andelsklasserne Cumulus Value KL W og Value Aktier KL W i Investeringsforeningen Sparinvest har ved offentliggørelsen den 3. april 2018 kl. 09.42 været fastsat forkert og frem til kl. 13.22 samme dag, hvor indre værdi blev korrigeret.

Fejlberegningen for andelsklasserne var:

ISIN   Afdeling 
Fejlberegning i procent
DK0060819670  
Cumulus Value KL W
Op til 1,26 % (overvurderet) 
DK0060819597  
Value Aktier KL W
Op til 1,23 % (overvurderet) 
DK0060819910  
Value Emerging Markets KL W  
Op til 0,64 % (undervurderet) 

Der har ikke været emissioner eller indløsninger i andelsklasserne i perioden for fejlberegningen. 

Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er igangsat.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.