Fejl i indre værdi i afdelingerne INDEX Sektor Finans KL og INDEX Sektor Telekom KL

07.07.2017
Indre værdi for afdelingerne INDEX Sektor Finans KL og INDEX Sektor Telekom KL i Værdipapirfonden Sparinvest har ved offentliggørelsen den 4. juli 2017 kl. 09.41 været fastsat forkert og frem til kl. 10.30 samme dag, hvor handlen med afdelingerne blev suspenderet.
Suspension af handlen blev ophævet i forbindelse med prisudsendelsen den 5. juli 2017 kl. 14.14, hvor det igen var muligt at beregne indre værdi.

Fejlberegning for afdelingerne var:

ISIN

Afdeling

Fejlberegning i procent

DK0060747822 
INDEX Sektor Finans KL
Op til -1,254 %
DK0060748127 
INDEX Sektor Telekom KL
Op til -0,581 %

Der har ikke været emissioner eller indløsninger i afdelingerne i perioden for fejlberegningen.

Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er igangsat.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.