Få udbyttet fra dine investeringer udbetalt i form af flere investeringsbeviser og spar kurtage til geninvestering

13.01.2021
Sparinvest tilbyder at du kan få udbyttet fra dine investeringer udbetalt i form af flere investeringsbeviser, også kaldet ”stock dividend”. Denne mulighed er særligt interessant, hvis du alligevel planlægger at geninvestere pengene. Med stock dividend geninvesterer du automatisk beløbet.

De udbyttebeviser, du får tildelt, svarer til nettoudbyttet. Har du et restudbytte, der er for lille til at blive udbetalt som et investeringsbevis, vil det blive indsat på din konto.

Skattemæssigt betragtes de nye investeringsbeviser som erhvervet til kursen på investeringsbeviset på udbyttedatoen.

Der er ikke kurtage forbundet med stock dividend, og du kan når som helst ændre din beslutning, således at du atter får dit udbytte kontant. Du kan vælge at modtage udbyttebeviser fra alle investeringsbeviserne i dit depot, eller du kan vælge at modtage udbyttebeviser fra enkelte afdelinger i depotet.

De fleste danske pengeinstitutter understøtter denne mulighed, så spørg i dit pengeinstitut om du har mulighed for automatisk geninvestering og hvad det evt. koster.

Blanket til tilmelding af automatisk geninvestering kan hentes her