Få udbyttet fra dine investeringer udbetalt i form af flere investeringsbeviser og spar kurtage til geninvestering

23.01.2020
Sparinvest tilbyder at du kan få udbyttet fra dine investeringer udbetalt i form af flere investeringsbeviser, også kaldet ”stock dividend”. Denne mulighed er særligt interessant, hvis du alligevel planlægger at geninvestere pengene. Med stock dividend geninvesterer du automatisk beløbet.

De udbyttebeviser, du får tildelt, svarer til nettoudbyttet. Har du et restudbytte, der er for lille til at blive udbetalt som et investeringsbevis, vil det blive indsat på din konto.

Skattemæssigt betragtes de nye investeringsbeviser som erhvervet til kursen på investeringsbeviset på udbyttedatoen.

Der er ikke kurtage forbundet med stock dividend, og du kan når som helst ændre din beslutning, således at du atter får dit udbytte kontant. Du kan vælge at modtage udbyttebeviser fra alle investeringsbeviserne i dit depot, eller du kan vælge at modtage udbyttebeviser fra enkelte afdelinger i depotet.

De fleste danske pengeinstitutter understøtter denne mulighed, så spørg i dit pengeinstitut om du har mulighed for automatisk geninvestering og hvad det evt. koster.

Blanket til tilmelding af automatisk geninvestering kan hentes her

 

 

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.