Ex-kupon afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest

08.01.2014
Fra den 13. januar og frem til generalforsamlingen den 28. marts 2014 har du mulighed for at købe investeringsbeviser ex-kupon i en række af Sparinvests afdelinger.

At købe et investeringsbevis ex-kupon betyder, at man køber et bevis uden vedhængende udbytte. Det betyder, at man ikke får udbetalt udbytte ved generalforsamlingen den 28. marts 2014. Til gengæld kan du købe beviserne til en lavere kurs, der er reduceret med et beløb svarende til det kontante udbytte, der er foreslået.

Fordelen ved at købe afdelingerne ex-kupon er primært, at man ikke får udbetalt skattepligtig udbytte kort efter, at man har købt investeringsbeviserne.

Ex-kupon afdelingerne har deres egne fondskoder. Når den ordinære generalforsamling er gennemført og udbyttet er udbetalt i den ”rigtige” afdeling, bliver de to afdelinger lagt sammen. Efter sammenlægningen er investeringerne ikke længere ex-kupon, og man vil fremover modtage udbytte - præcis som de øvrige investorer.

Herunder kan du se en liste over de afdelinger, der fra den 13. januar 2014 kan handles til ex-kupon, og frem til den 28. marts 2014 (begge dage inkl.).

Afdeling (moderafdeling): ISIN: (moderafdeling) Afdeling (Ex-kupon): ISIN: (Ex-kupon) 
Sparinvest Korte Obligationer DK0060105203 SI Korte Obligationer Midl Ex udbytte 2013 DK0060534329
Sparinvest Lange Obligationer DK0060105393 SI Lange Obligationer Midl Ex udbytte 2013 DK0060534402
Sparinvest Mellemlange Obligationer DK0060105476 SI Mellemlange Obligationer Midl Ex udbytte 2013 DK0060534592
Sparinvest Investment Grade Value Bonds Udb – All Countries     DK0060444255 SI Investment Grade Value Bonds Ex udbytte 2013 DK0060534675
Sparinvest High Yield Value Bonds Udb DK0060088607 SI High Yield Value Bonds Udb Midl Ex udbytte 2013 DK0060534758
Sparinvest Nye Obligationsmarkeder DK0016030786 SI Nye Obligationsmarkeder Ex udbytte 2013 DK0060534832

Download prospekt her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.