Ex-kupon afdelinger fra den 14. januar til den 22. marts 2013

19.12.2012
Fra den 14. januar og frem til generalforsamlingen den 22. marts 2013 har du mulighed for at købe investeringsbeviser ex-kupon i en række af Sparinvests afdelinger.

At købe et investeringsbevis ex-kupon betyder, at man køber et bevis uden vedhængende udbytte. Det betyder, at man ikke får udbetalt udbytte ved generalforsamlingen den 22. marts 2012. Til gengæld kan du købe beviserne til en lavere kurs, der er reduceret med et beløb svarende til det kontante udbytte, der er foreslået.

Fordelen ved at købe afdelingerne ex-kupon er primært, at man ikke får udbetalt skattepligtigt udbytte kort efter, at man har købt investeringsbeviserne. På grund af skattereglerne er det især en fordel, hvis man investerer frie midler. 

Ex-kupon afdelingerne har deres egne fondskoder. Når den ordinære generalforsamling er gennemført og udbyttet er udbetalt i den ”rigtige” afdeling, bliver de to afdelinger lagt sammen. Efter sammenlægningen er investeringerne ikke længere ex-kupon, og man vil fremover modtage udbytte - præcis som de øvrige investorer.

Herunder kan du se en liste over de afdelinger, der fra 14. januar 2013 kan handles ex-kupon.

Afdeling 
(moderafdeling)

ISIN kode (moderafdeling) 

Afdeling
 (Ex-kupon)

ISIN kode
 (Ex-kupon)

Sparinvest Korte Obligationer DK0060105203

Sparinvest Korte Obligationer Midl Ex udbytte 2012

DK0060463396

Sparinvest Lange Obligationer DK0060105393

Sparinvest Lange Obligationer Midl Ex udbytte 2012

DK0060463479

Sparinvest Mellemlange Obligationer DK0060105476

Sparinvest Mellemlange Obligationer
Midl Ex udbytte 2012

DK0060463552

Sparinvest Indeksobligationer DK0015762082 

Sparinvest Indeksobligationer Midl Ex udbytte 2012

DK0060463636

Sparinvest High Yield Value Bonds Udb. DK0060088607 

Sparinvest High Yield Value Bond Udb. 
Midl Ex udbytte 2012

DK0060463719

Sparinvest Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta DK0060040400 

Sparinvest Nye Obligatinos-markeder lokalvaluta 
Midl Ex udbytte 2012

DK0060463982

Der vil blive offentliggjort meddelelse samt prospekter med de endelige ex-kupon afdelinger, når disse bliver endeligt udstedt.