Et stærkt kvartal - fokus på teknologi

14.10.2016
Endnu et meget stærkt kvartal i kreditmarkedet er bag os. Første del af kvartalet endte positivt som følge af korrektion af den negative overreaktion ved briternes udmelding af EU i slutningen af juni. En korrektion som kom langt hurtigere end de fleste og markedet havde forventet.
Emerging markets oplevede en brat nedtur med kupforsøget i Tyrkiet, som efterfølgende fik nedgraderet deres kreditværdighed til Junk. Feriesæsonen i kvartalet forløb positivt efterfulgt af øget usikkerhed som følge af markedets forventninger til rentestigninger. Kvartalsrapporten sætter fokus på kreditobligationer i teknologisektoren. I modsætning til hvad pressens overskrifter indikerer, så betragtes teknologi for kreditinvestorer som lav risiko med et gennemsnitligt kreditspænd under det man ser i andre sektorer. Dette er normalt en overraskelse for vores aktiefokuserede læsere. Historien for teknologiaktier, som man så det under dot-com-boblen i 2001 og mange tilfælde af lav tiltro til sektoren har gjort teknologi upopulær hos banker og kreditinvestorer. Derfor er det kun de stærke spillere blandt teknologiselskaber, der bliver solgt på obligationsmarkederne.

Læs hele kvartalsrapporten her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.