ESG-investormøde: Opfattelse vs. realitet i olie- og gasindustrien

09.07.2019
Parisaftalen og FN’s verdensmål har haft stor indvirkning på investorers tilgang til ESG-risici i olie- og gasindustrien.

 

Den offentlige debat fokuserer ofte på eksklusion af olie- og gasselskaber, fremfor hvordan selskaberne i realiteten forsøger at arbejde med ESG-risici.  

Ovenstående forhold var omdrejningspunktet for seneste afholdte investormøde i Sparinvest, som blev afholdt den 13. juni på hotel Sankt Petri i København. 

De to etiske screening- og ratingbureauer, ISS-Ethix og Sustainalytics, var inviteret til at give et indblik i, hvordan de anskuer og kvantificerer ESG-risici i sektoren. Samtidig gav de indblik i nogle af de udfordringer, som de har identificeret i det russiske olie- og gasselskab, Rosneft OAO, som er et af verdens største. 

Rosneft OAO var også inviteret, som udover at give et indblik i, hvordan de forsøger at arbejde med ESG-risici, også stod på mål for de udfordringer, som ISS-Ethix og Sustainalytics havde identificeret. 

Investormødet var velbesøgt, og formålet om at skabe en større transparens og forståelse af ESG-risici inden for sektoren blev opfyldt. 

 

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.