Erhvervsobligationer – den oversete aktivklasse

20.01.2017
Erhvervsobligationer er en mellemting mellem aktier og statsobligationer.

Erhvervsobligationer placerer sig mellem aktier og obligationer i forhold til både afkast og risiko og er dermed en attraktiv aktivklasse for mange investorer. Men selvom den i størrelse udgør op mod en tredjedel af det globale aktiemarked, er det alligevel et fåtal af private investorer, der er bekendt med den. Og det er faktisk en skam, siger seniorporteføljeforvalter i Sparinvest Michael Sandfort i sin morgenkommentar på finans.dk, hvor du kan blive klogere på erhvervsobligationens mange egenskaber.

Læs den her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.