Endelige udbytter for 2014

10.04.2015
Udbytterne for 2014 er nu vedtaget på den ordinære generalforsamling, og beløbene indsættes på investorernes konti den 13. april 2015.

Udbytteprocenterne for 2014 blev den 8. april 2015 vedtaget på generalforsamlingen. De udbetalte udbytter fragår i de berørte afdelingers indre værdi, og kursen vil i dag derfor være lavere i de afdelinger, der i år har udbetalt udbytte til investorerne. Vil du vide mere om forholdet mellem afkast og udbytte, kan du læse mere på udbytte.sparinvest.dk, hvor du også kan finde gode råd om, hvordan du får mest ud af dit udbytte.

Det er ikke alle afdelinger der udbetaler udbytte, til trods for positivt afkast. Læs forklaringen her.

Klik her og se "Endelige udbytter for 2014" pr. den 31.12.2014.

Indeholdelse af á conto skat i udbyttet for afdeling Sparinvest High Yield Value Bonds Udb. for frie midler

Ved udbyttebetalingen pr. 13. april 2015 er der indeholdt á conto skat på 27 % af udbyttet for investorer, der har investeret afdelingen High Yield Value Bonds med frie midler.

Udbyttet på 4,00 kr. pr. stk. bliver således til 2,92 kr. pr. stk. efter indeholdt udbytteskat. Á conto skatten bliver i lighed med á conto skat på aktieafdelinger for frie midler medregnet automatisk i den samlede skatteopgørelse ved årsopgørelsen for 2015. 

Årsagen til at der er indeholdt udbytteskat i afdelingen er, at vi i forbindelse med rekonstruktion af et selskab, hvis obligationer afdelingen har investeret i, har modtaget betaling i form af aktier i selskabet i marts måned 2015. I henhold til skattelovgivningen er det afgørende for indeholdelse af udbytteskat eller ej - om afdelingen har ejet aktier i perioden fra 1. januar 2015 indtil generalforsamlingsdagen den 8. april 2015. Det er således ikke aktier ejet i optjeningsåret (2014) for udbyttet, der afgør om der skal tilbageholdes udbytteskat eller ej.

Generelt tilbageholdes der ikke á conto skat i rene obligationsafdelinger, men de modtagne aktier er altså årsag til tilbageholdelsen. 


Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.