Emerging Markets Corporate Value Bonds helt i top

23.09.2013
Sparinvests afdeling med emerging markets virksomhedsobligationer er netop fyldt tre år og strøg i den forbindelse helt til top i sin Morningstar-kategori ”Emerging Markets Corporate Bonds”, hvor den nu ligger nummer et i hele Europa.
Dette understreger afdelingens evne til at levere flotte resultater som følge af sin unikke value-tilgang til virksomhedsobligationer i emerging markets. Blandt andet har afdelingens value-strategi resulteret i en attraktiv portefølje af emerging markets virksomheder med forholdsvis lav gæld, lave konkursrater og attraktive renter, som er nogle af de vigtigste faktorer bag afdelingens succes.

Den 30. oktober lancerer Sparinvest en dansk udbyttebetalende pendant, som er relevant for en bredere skare af danske investorer. 


Afdelingen har tegningsperiode fra 30. september til 25. oktober. Hent tegningsblanketten her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.