Synkront globalt opsving gavner aktier

15.01.2018
OECD’s ledende indikatorer for USA, Eurozonen og Japan, peger stadig opad i et synkront opsving. Andre ledende indikatorerpeger ligeledes opad for både Kina, Australien og BRIC-landene som helhed. Kun Storbritannien ser udfordret, hvilket givetvis skyldes usikkerheden forbundet med Brexit-forhandlingerne.

Chefstrateg i Sparinvest, David Bakkegaard Karsbøl, skriver i sin seneste månedskommentar ay selvom aktier på kort sigt ser ud til fortsat at give attraktive afkast, er de i mange tilfælde – og specielt i USA – så dyrt prisfastsat, at den langsigtede investors rynker i panden må være behørigt dybe. 

Langsigtede investorer kan ikke forvente meget mere end 4 pct. annualiseret afkast over de kommende ti år fra amerikanske aktier. Investorer i europæiske aktier kan forvente omkring 6 pct., mens EM-investorer kan forvente omkring 8 pct. Forskellen i prisfastsættelse mellem specielt udviklede markeder og EM-aktier er historisk stort i EM-aktiers favør, og som omtalt ovenfor er de oven i købet favoriseret af den makroøkonomiske situation.
Den langsigtede investor bør derfor have en overvægt til specielt EM-aktier – vel vidende, at disse også over tid har en tendens til at udvise større udsving i afkast. 

 

Læs månedskommentaren - klik her

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.