Elektronisk generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest den 28. marts 2014

24.01.2014
Fra i år afholder Investeringsforeningen Sparinvest generalforsamling elektronisk via Investorportalen. Det betyder, generalforsamlingen fremadrettet vil foregå hjemme i stuen hos den enkelte investor ved en computer frem for på et fysisk sted. Det gør vi bl.a., fordi man ved en elektronisk generalforsamling giver flest mulige investorer mulighed for at deltage.
Normalt er det kun en meget lille andel af investorerne, der deltager i foreningens generalforsamlinger, men fremadrettet giver vi alle 150.000 navnenoterede investorer lige mulighed for at deltage aktivt i den årlige generalforsamling. Samtidig bliver muligheden for dialog mere fleksibel, da man via en indledende spørgerunde på Investorportalen, som i år forventes at være i perioden mellem den 17. og 21. marts 2014, kan stille spørgsmål til bestyrelsen og direktionen, som herefter besvares på Investorportalen. 

Læs mere om den elektroniske generalforsamling, som finder sted fredag den 28. marts 2014.

Flere investormøder rundt om i landet 
Selvom Investeringsforeningen Sparinvest fremover afholder den ordinære generalforsamling over internettet, betyder det imidlertid ikke, at vi ikke vil møde vores investorer. Fremover vil den elektroniske generalforsamling blive suppleret med en række fysiske investormøder rundt omkring i landet. 
Tid og sted for investormøder bliver offentliggjort her på hjemmesiden.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.