Dyk efter et Brexit en købsmulighed

09.05.2016
Den 23. juni afholdes en folkeafstemning i Storbritannien om landets fortsatte medlemskab af EU.

Der findes analyser, som viser, at analytikerne i tilfældet af en britisk udmeldelse frygter, at europæiske aktier kunne falde med 15-20%. Chefstrateg i Sparinvest, David Bakkegaard Karsbøl har svært ved at se, hvad der skulle afstedkomme en så drastisk udvikling – udover det forhold, at markedet altid rummer en del volatilitet, som man som aktieinvestor må acceptere som et grundvilkår. 

En sådan reaktion ville efter hans vurdering være overdrevet og anskues som en købsmulighed som den, vi så i starten af 2016. Årsagen til, at han ikke frygter en britisk udmelding i samme omfang, som andre analytikere tilsyneladende gør, er, at han ikke forventer, at britiske eller europæiske virksomheders indtjening i nævneværdigt omfang skulle blive påvirket af en eventuel britisk udmeldelse. 

Uanset udfaldet af den britiske folkeafstemning er det dog usandsynligt, at Storbritannien ville kunne eller skulle udtræde inden for i hvert fald to år fra afstemningen, da der er for mange og for komplekse problemstillinger, der skal løses inden en udmeldelse.


Læs hele månedsrapporten her

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.