Derfor falder kursen på dine investeringsbeviser

23.02.2021
I forbindelse med udbetaling af udbytte vil kursen på dine investeringsbeviser falde. Det er der en helt naturlig forklaring på.

I forbindelse med udbetaling af udbytte vil kursen på dine investeringsbeviser falde. Det er der en helt naturlig forklaring på.

Tirsdag den 23. februar 2021 vil udbyttet fra vores investeringsfonde blive trukket ud af de enkelte fonde og gjort klar til udbetaling til investorerne.

I investeringsforeninger er der skattemæssige regler for, hvor meget den enkelte fond skal udlodde. Eksempelvis skal alle realiserede gevinster og indtjente udbytter udloddes. Når det sker, nedsættes fondens indre værdi svarende til udlodningen, og dermed falder kursen på investeringsbeviserne. 

Investeringsfondens kontante udbetaling af udbytte til dig er med andre ord en stor del af det samlede afkast, du modtager. Derfor er det også en rigtig god idé at geninvestere udbyttet. På den måde arbejder både den oprindelige investering og udbyttet for dig, så din samlede investering ikke udhules med tiden. 

Udbyttet for 2020 er disponibelt på investorernes konti den 25. februar 2021.