Derfor falder kursen på dine investeringsbeviser

20.02.2020
I forbindelse med udbetaling af udbytte vil kursen på dine investeringsbeviser falde. Det er der en helt naturlig forklaring på.

Fredag den 21. februar 2020 vil udbyttet fra vores investeringsfonde blive trukket ud af de enkelte fonde og gjort klar til udbetaling til investorerne.

I investeringsforeninger er der skattemæssige regler for, hvor meget den enkelte fond skal udlodde. Eksempelvis skal alle realiserede gevinster og indtjente udbytter udloddes. Når det sker, nedsættes fondens indre værdi svarende til udlodningen, og dermed falder kursen på investeringsbeviserne. 

Investeringsfondens kontante udbetaling af udbytte til dig er med andre ord en stor del af det samlede afkast, du modtager. Derfor er det også en rigtig god idé at geninvestere udbyttet. På den måde arbejder både den oprindelige investering og udbyttet for dig, så din samlede investering ikke udhules med tiden.  

På grund af transaktioner med udbyttebetalinger kan der forekomme uregelmæssigheder i muligheden for at gennemføre handler på selve dagen.  

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.