Der udbetales igen i år aconto-udbytter i Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex

13.01.2021
Herunder finder du en oversigt over foreløbige udbytter.

Udbytterne forventes udbetalt til investorernes konti torsdag den 25. februar 2021.

Den sidste handelsdag med investeringsbeviser inkl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 22. februar 2021.

Den første handelsdag med investeringsbeviser ekskl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 23. februar 2021. 

Der gøres opmærksom på, at de endelige à conto udbytter skal godkendes henholdsvis på generalforsamling den 14. april 2021 i Investeringsforeningen Sparinvest og af bestyrelsen i Værdipapirfonden Sparindex.

Klik her for at se de forventede og optjente udbytter.

Tallene er beregnet pr. 31. december 2020 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

Læs de offentliggjorte fondsbørsmeddelelser - klik her. 

Læs mere om muligheden for automatisk geninvestering af dine udbytter - klik her.