Der udbetales igen i år aconto-udbytter i Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex

17.01.2020
Herunder finder du en oversigt over foreløbige udbytter.

Udbytterne forventes udbetalt til investorernes konti tirsdag den 25. februar 2020.

Den sidste handelsdag med investeringsbeviser inkl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 20. februar 2020.

Den første handelsdag med investeringsbeviser ekskl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 21. februar 2020. 

Der gøres opmærksom på, at de endelige à conto udbytter skal godkendes henholdsvis på generalforsamling den 16. april 2020 i Investeringsforeningen Sparinvest og af bestyrelsen i Værdipapirfonden Sparindex den 27. februar 2020.

Klik her for at se de forventede og optjente udbytter.

Tallene er beregnet pr. 31. december 2019 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

Læs de offentliggjorte fondsbørsmeddelelser - klik her