Der lukkes for emissioner i Value Bonds 2017 med udbytte den 31. juli 2014

23.06.2014
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest har besluttet at lukke for emissioner i afdelingen, Value Bonds 2017 Udb.
Det er bestyrelsens vurdering, at afdelingens investeringsområde er så specialiseret, at flere midler vil udvande investeringsstrategien. Der lukkes som følge heraf for emissioner fra den 1. august 2014, således at sidste handelsdag i afdelingen er den 31. juli 2014.

Der vil være lukket for emissioner i afdelingen, indtil bestyrelsen vurderer, at det igen vil være hensigtsmæssigt i forhold til investeringsstrategien at tilføre flere midler.

Læs mere i fondsbørsmeddelelsen her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.