De strammer for hårdt

09.07.2018
"Aktiemarkedet vil i løbet af de kommende måneder skulle leve med en betydelig usikkerhed, i forbindelse med at den amerikanske centralbank gradvist skal indstille sig på et mindre behov for højere renter." Det konkluderer chefstrateg i Sparinvest, David Bakkegaard Karsbøl i sin seneste kommentar i Jyllands-Posten.

 

 

At dømme på markedsreaktionerne forekommer det mere og mere sandsynligt, at den amerikanske centralbank er overoptimistisk på vegne af den amerikanske økonomi, og at den vil komme til at stramme pengepolitikken for meget og for hurtigt.

Så ikke nok med at aktieinvestorer og andet godtfolk skal bekymre sig om en eskalerende handelskrig og omfattende uro i EU-samarbejdet pga. den nyvalgte italienske regering, så kommer aktiemarkedet til at lide under dårlige afkast og forhøjet volatilitet, indtil de amerikanske centralbankøkonomer har ædt deres optimistiske forventninger og nedjusterer behovet for renteforhøjelser.

Læs hele indlægget af chefstrateg i Sparinvest, David Bakkegaard Karsbøl i hans seneste kommentar i Jyllands-Posten.

 

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.