Dato for udbetaling af forventede udbytter 2018

25.01.2019
Der udbetales igen i år aconto-udbytter i Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex. Herunder finder du en oversigt over foreløbige udbytter.

De forventede udbytter forventes at blive udbetalt til investorernes konti fredag den 22. februar 2019.

Den sidste handelsdag med investeringsbeviser inkl. de forventede udbytter indeholdt i indre værdi er den 19. februar 2019.

Den første handelsdag med investeringsbeviser ekskl. forventede udbytter indeholdt i indre værdi er den 20. februar 2019.

De endelige udbytter vil blive offentliggjort inden udbetalingen. Der gøres opmærksom på, at de endelige udbytter skal godkendes henholdsvis på generalforsamling den 9. april 2019 i Investeringsforeningen Sparinvest og af bestyrelsen i Værdipapirfonden Sparindex den 29. marts 2019.

Klik her for at se de forventede og optjente udbytter.

Tallene er beregnet pr. 1. december 2018 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

Læs de offentliggjorte fondsbørsmeddelelser - klik her. 

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.