Nyhedsbrev for investorer i Value Bonds

08.10.2014
”Det er netop essensen af Sparinvests Value Bonds-strategi – at vi gennem vores egenudviklede ”bottom up”-proces med tilbundsgående kreditanalyse kan identificere selskaber, som giver os en markant kreditpræmie i forhold til benchmark.”
I det seneste Brev til investorer ser Sparinvests Value Bonds-team bl.a. på, hvordan de store økonomier er begyndt at bevæge sig i forskellige retninger og hvad den negativ kinesiske indvirkning på råvarepriser og geopolitiske risici betyder for Sparinvests high yield, investment grade og emerging markets-strategier.

Læs hele brevet her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.