Bortfald af de midlertidigt forhøjede emissionstillæg og indløsningsfradrag

12.06.2020

Da markedsforholdene har stabiliseret sig nedsættes de midlertidigt forhøjede maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag i afdelingerne/andelsklasserne i Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex til normalt niveau og følger med virkning fra 15. juni 2020 de maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag, der er fastsat i prospektet for henholdsvis Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex.