Børspause ophævet i Investeringsforeningen Sparinvest og Sparinvest SICAV

25.08.2015
Børspausen, der indtrådte den 24. august i en række afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest og Sparinvest SICAV, er nu ophævet.

Udviklingen på de finansielle markeder er nu normaliseret i et sådan omfang, at det igen er muligt at stille retvisende priser i de berørte afdelinger. Det betyder, at det på ny er muligt at handle med beviser i afdelingerne, ligesom der igen vil blive stillet indre værdi. Det gælder følgende afdelinger:

Investeringsforeningen Sparinvest

High Yield Value Bonds Udb.
Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer
Value Bonds 2016 Udb.
Value Bonds 2017 Udb.

Sparinvest SICAV
SPARINVEST – EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS
SPARINVEST – ETHICAL HIGH YIELD VALUE BONDS
SPARINVEST - HIGH YIELD VALUE BONDS EUR/DKK
SPARINVEST – VALUE BONDS 2016

Ikke børsnoteret
SPARINVEST – HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2017

Vi beklager den ulejlighed, børspausen har forårsaget for vores investorer.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.