Børspause i afdeling Value Aktier den 10. og 11. juni 2014

11.06.2014
Pga. fusion mellem af afdeling Value Japan med afdeling Value Aktier med sidstnævnte som fortsættende afdeling, er der børspause i afdelingen Value Aktier den 10. og 11. juni 2014.

I forlængelse af fondsbørsmeddelelse den 9. april 2014 om godkendelse af fusionen mellem afdelingerne Value Japan og Value Aktier i Investeringsforeningen Sparinvest skal vi gøre opmærksom på, at der er børspause og suspension af emission og indløsning i afdeling Value Aktier den 10. og 11. juni 2014 som følge af fusionen.

Investorerne i afdelingen Value Japan får ombyttet deres investeringsbeviser i denne afdeling til investeringsbeviser i afdelingen Value Aktier. Beregningen af ombytningsforholdet sker på grundlag af den indre værdi af de fusionerende afdelinger opgjort på opgørelsesdagen.

Opgørelsesdagen er den 6. juni 2014, mens selve ombytningen sker den 12. juni 2014.

Læs mere i fondsbørsmeddelelsen her.


Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.