Børspause i Investeringsforeningen Sparinvest og Sparinvest SICAV

24.08.2015
Bestyrelserne for Investeringsforeningen Sparinvest og Sparinvest SICAV har dags dato besluttet at indføre børspause og dermed suspendere handlen i følgende afdelinger:

Investeringsforeningen Sparinvest
High Yield Value Bonds Udb.
Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer
Value Bonds 2016 Udb.
Value Bonds 2017 Udb.

Sparinvest SICAV
SPARINVEST – EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS
SPARINVEST – ETHICAL HIGH YIELD VALUE BONDS
SPARINVEST - HIGH YIELD VALUE BONDS EUR/DKK
SPARINVEST – VALUE BONDS 2016

Ikke børsnoteret
SPARINVEST – HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2017

Tiltaget betyder, at det pt. ikke er muligt at købe eller sælge beviser i afdelingerne, ligesom der heller ikke vil blive stillet indre værdi, og det sker for at beskytte investorerne. Årsagen til denne beslutning er den nuværende uro på de finansielle markeder, som har  medført manglende likviditet og usikkerhed om prissætningen af de værdipapirer, som ligger i de berørte porteføljer, og dermed om beregningen af indre værdi i de pågældende afdelinger.  

Bestyrelsens beslutning om at indføre børspause i de pågældende afdelinger gælder fra den 24. august 2015 og frem. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvornår børspausen ophæves, men det sker ikke, før prissætningen af de berørte obligationer er retvisende, og investorernes langsigtede interesser således er sikret.

Hvor kan jeg få mere at vide?
Er du privatinvestorer kan du i dit pengeinstitut få mere at vide om, hvad suspenderingen betyder for dig, ligesom vi vil informere om udviklingen på sparinvest.dk, når afdelingerne genåbner.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.