Blodbad for aktier

06.04.2020
I starten af marts måned stod det i stigende grad klart, at spredningen af COVID-19/coronavirus udviklede sig til en pandemi, og at myndighederne måtte ty til meget vidtgåen-de tiltag for at inddæmme smitten og kontrollere dens ud-vikling, så hospitalsvæsenerne rundt omkring ikke blev over-belastede.

Eksemplerne fra Kina, Italien (og nu også Spanien) skræmmer aktieinvestorerne.

Desværre viste marts måned, at historiske fortilfælde med smittespredning ikke var en god rettesnor for afkastene i aktiemarkedet. Som tidligere omtalt har myndighederne i det seneste halve århundrede været i stand til at inddæmme epidemier, inden disse udviklede sig til pandemier og havde ødelæggende indvirkning på den globale økonomi.

Læs hele kommentaren her

 


Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.