Blodbad for aktier

06.04.2020
I starten af marts måned stod det i stigende grad klart, at spredningen af COVID-19/coronavirus udviklede sig til en pandemi, og at myndighederne måtte ty til meget vidtgåen-de tiltag for at inddæmme smitten og kontrollere dens ud-vikling, så hospitalsvæsenerne rundt omkring ikke blev over-belastede.

Eksemplerne fra Kina, Italien (og nu også Spanien) skræmmer aktieinvestorerne.

Desværre viste marts måned, at historiske fortilfælde med smittespredning ikke var en god rettesnor for afkastene i aktiemarkedet. Som tidligere omtalt har myndighederne i det seneste halve århundrede været i stand til at inddæmme epidemier, inden disse udviklede sig til pandemier og havde ødelæggende indvirkning på den globale økonomi.

Læs hele kommentaren her