Bliv i aktier – men øg ikke risikoen

09.09.2017
"Den makroøkonomiske udvikling viser, at man fortsat bør have en overvægt til risikable aktiver. Dog skal man som investor være klar over, at et faseskift er nært forestående, hvorfor man ikke bør påtage sig øget risiko på nuværende tidspunkt." Det skriver chefstrateg i Sparinvest, David Bakkegaard Karsbøl, i månedskommentaren for september.

"Efterhånden tegner der sig et billede af en ganske solid vækst og gode udsigter for eurozonen, og det sker oven i købet på et tidspunkt, hvor den amerikanske økonomi ser ud til at decelerere efter at have været den væsentligste vækstmotor blandt de udviklede lande i flere år. Efter min mening er det nu et åbent spørgsmål, om eurozonen – trods dens mange genvordigheder – kan overtage denne rolle i nogle kvartaler."

Læs månedskommentaren - klik her

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.