Bevar overvægt i aktier – indtil videre

07.03.2017
I økonomisk forstand var perioden 2014-2016 relativt uinspirerende. Væksten i USA og Europa var ikke negativ (selvom det nogle gange føltes sådan), men den var generelt mat og aftagende, hvilket også manifesteredes i de faldende, ledende indikatorer, de lange renter, inflationen og indtjeningsvæksten. Det skriver chefstrateg David Bakkegaard Karsbøl i sin seneste månedskommentar,

Valget af Donald Trump har muligvis givet vind i sejlene for mindre, amerikanske virksomheder, som nu ser højere sandsynligheder for, at kvælende miljø- og energiregulering bliver rullet tilbage, men reelt er en del af forklaringen formentlig, at mange virksomhedsledere var blevet overpessimistiske i midten af 2016.

Der er ingen tvivl om, at vi ser en dramatisk forbedring i økonomisk vækstpotentiale i USA i disse måneder – drevet af både finanspolitik, skattereform, pengepolitik og afregulering af specielt finanssektoren. Min vurdering er, at dette for USA’s vedkommende vil fortsætte henover sommeren. For langt de fleste, amerikanske virksomheder vil der de kommende måneder ikke være andet end fremgang i sigte, og det kan manifestere sig i euforiske surveys, hvilket vi allerede ser tendenser til.

Vores MomVol-indikator antog ved slutningen af februar måned en værdi på 0,85, hvilket er et stigning fra slutningen af januar og stadig solidt over tærskelværdien på 0,6, hvorunder man bør være undervægt aktiemarkedet. 

Indikatorens signal understøttes i øvrigt af, at de fleste af OECD’s ledende indikatorer peger opad. Overvægten til aktier bør derfor bevares i marts måned.

Læs månedskommentaren - klik her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.