Bedst udsigt for europæiske aktier

09.10.2017
Efter at have opdateret vores langsigtede (10-års) forventningsmodeller for aktier i starten af oktober tegner der sig et billede af yderligere anstrengte prisfastsættelser på aktiemarkedet.

Dette gælder i særlig grad amerikanske aktier, hvor vores modeller indikerer et annualiseret, nominelt afkast på kun 4,3 pct. målt i dollar. Uheldigvis er perioder med ringe forventninger typisk associeret med højere volatilitet. Indtil videre er det såkaldte frygtindeks VIX’en nærmest historisk lav, og det indikerer, at de dårlige afkast kan udskydes for en stund. Tilbage står dog, at det risikojusterede afkast i amerikanske aktier fremadrettet vil være ret skuffende.

Lidt bedre ser det ud i europæiske aktier, hvor vi kan forvente 5,8 pct. i annualiseret, nominelt afkast målt i euro. Selvom dette er højere, er det ikke imponerende, men europæisk baserede investorer kan til gengæld undgå den volatilitet, som den indirekte eksponering til euro/dollar-kursen ville medføre i amerikanske aktier.

Samlet set ser det dermed ud til, at det risikojusterede afkast i europæiske aktier over de kommende år er væsentligt bedre end i amerikanske aktier. 

Læs månedskommentaren - klik her

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.