Appetit på risikofyldte aktiver i august – USD yderligere svækket

07.09.2020
De seneste måneder har udviklingen i finansmarkedet igen vist, at ændringer i det økonomiske momentum spiller en vigtigere rolle end niveauet for økonomisk aktivitet – hvad angår risikopræmier og afkastmønstre.

Som nævnt har det positive momentum i de økonomiske nøgletal udbygget sig i takt med genåbningen af den samfundsmæssige aktivitet – hvormed en del af forbedringspotentialet allerede har realiseret sig og bragt de ledende indikatorer tættere på en top. Kreditspænd på globale High Yield- og Investment Grade-obligationer er de seneste måneder faldet endnu tættere på niveauer, som kendetegner perioder med mere ‘normale’ eksterne omgivelser. Det forhold lægger naturligvis begrænsninger på fremtidige afkast – men udgør ikke nødvendigvis en hindring for yderligere fremgang, såfremt det positive momentum fortsætter den kommende periode.

Læs hele kommentaren her