Ansvarlig investering i obligationer

25.10.2018
Sparinvest er blandt de første til at have fokus på ansvarlighed inden for virksomhedsobligationer.
Ansvarlig investering i obligationer ”Hos investeringsforeningen Sparinvest har man som en af de ganske få valgt at lede efter afkast i kreditobligationer, der er screenet for bæredygtighed og ansvarlighed ved hjælp af ESG-faktorerne environmental, social og governance. Sparinvest tilbyder faktisk ingen obligationer, der ikke har været gennem investeringsforeningens ansvarlighedstest.”

Det skriver Dagbladet Børsen, som under overskriften ”Tiden og afkast gør bæredygtige obligationer hotte” sætter fokus på ansvarlig investering i kreditobligationer i et opslag i tillægget Penge tirsdag den 23. oktober 2018.

"Det kan virke paradoksalt, at man som obligationsejer udøver aktivt ejerskab, fordi man på papiret ikke har de samme rettigheder som aktionærerne,"
siger Thomas Bjørn Jensen, senior porteføljemanager i Sparinvests obligationsteam.

Alligevel har Sparinvest besluttet sig for at være blandt de første, der trækker læsset mod mere ansvarlighed inden for aktivklassen virksomhedsobligationer. Og derfor er det vigtigt for Sparinvest at få andre med, for jo større en formue i ryggen, jo større en stemme har man over for selskaberne.

"Vi vil gerne vurderes på kvaliteten af vores aktive ejerskab - altså vores evne til at gå ind og påvirke et selskab, det er vigtigt både for fremtiden og for det afkast, vi kan generere,"
siger Thomas Bjørn Jensen.

Læs hele artiklen her – kræver password
:

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.