Nyhedsbrev om ansvarlig investering i Sparinvest

01.09.2015
Hos Sparinvest gør vi status på vores principper for ansvarlige investeringer for at identificere styrker og svagheder og opstille mål, så vi kan bevare momentum og forbedre vores investeringsprocesser.

Desuden udarbejder vi hvert år en UN PRI Transparency Report. Det er et krav for alle, der har tilsluttet sig FN's seks principper for ansvarlig investering, UN PRI, men vi opfatter det også som en god rettesnor, der hjælper os med at se, hvor langt vi er nået med at indarbejde principperne (ESG-forholdene integration/eksklusion/aktivt ejerskab) i alle vores investeringsbeslutninger.

Læs hele nyhedsbrevet for august 2015 her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.