Amerikansk rente og politisk uro presser euroen

05.07.2018
Euroen er under pres og er faldet med omkring syv pct. i de seneste måneder. Hvor euroen i 2017 var i stand til at trods modvinden fra rentespændet over for USA pga. en overraskende stærk, økonomisk udvikling, er OECD’s ledende indikator (CLI) nu vendt nedad for Eurozonen, og den peger på en fortsat stærk deceleration hen imod årsskiftet.

Det skriver chefstrateg i Sparinvest David Bakkegaard Karsbøl i hans seneste månedskommentar. 
En anden årsag til svækkelsen skal formentlig findes i, at sprækkerne i EU-samarbejdet er blevet større efter valget af den nye, italienske regering, som på afgørende punkter udfordrer vante forestillinger i EU-elitens alliance: Tyskland og Frankrig.

De ovenstående politiske problemer i EU-samarbejdet kan i sig selv være et problem for værdien af euroen, men idet forskellen på amerikanske og europæiske renter desuden er blevet udvidet til det største spænd i flere år – og oven i købet ifølge den amerikanske centralbank vil blive udvidet endnu mere over det kommende år – er det ikke overraskende, at USD stiger i forhold til EUR.

Ser vi på forskellen på 2-årige renter mellem amerikanske og tyske statsobligationer, er denne på nuværende tidspunkt på hele 3,2 pct., hvilket er det højeste siden 1997. Forskellen i 10-års renter er på 2,57 pct.

Hvis den amerikanske centralbank imidlertid i resten af 2018 ufortrødent fortsætter med at hæve renten, vil vi med uændrede, lange renter komme til at opleve en såkaldt inverteret rentekurve, som i det sidste halve århundrede altid har været et tidligt signal om en kommende recession (typisk 12-18 måneder efter, at korte renter først var højere end de lange renter).

Læs månedskommentaren - klik her

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.