Ambitiøs vækstplan i Sparinvest

25.10.2018
Den nye Strategi 2022 sætter målene for de kommende fire år

Målene for Sparinvest i Strategi 2018 er ved at komme i hus, og Sparinvest har nu præsenteret den nye Strategi 2022, der sætter målene for Sparinvest de kommende fire år.

Strategien blev nærmere beskrevet i to artikler i det finansielle nyhedsmedie FinansWatch. Her blev Sparinvests nye administrerende direktør, Jørgen Søgaard-Andersen, interviewet. Den 1. september tog Jørgen Søgaard-Andersen over fra Per Noesgaard, som i over 22 år ledte Sparinvest gennem en imponerende vækst.

Fokus på vækst i Strategi 2022

Jørgen Søgaard-Andersen, SparinvestUnder overskriften ”Ny Sparinvest-direktør sætter turbo på vækst” sætter den første artikel fokus på målene for Strategi 2022, og her siger Jørgen Søgaard-Andersen blandt andet:

"Over de sidste tre år er vi vokset med cirka 15 pct. i gennemsnit om året. Da det mål blev sat, blev det jo også betragtet som crazy. Det har vi gjort. Nu sætter vi et mål, hvor vi forventer at vokse endnu mere."

Den stigende interesse fra institutionelle investorer, ikke bare i Danmark men også i udlandet, er en vigtig årsag til, at den danske kapitalforvalter nu tør sætte barren så højt”, skriver FinansWatch.

Helt konkret betyder det, at Sparinvest i de kommende fire år forventer at hente størstedelen af væksten fra institutionelle og internationale investorer. I dag står de for under en tredjedel af den forvaltede formue, mens Sparinvests ejerkreds i form af 50 lokale og regionale pengeinstitutter har leveret resten.

Det perfekte synergiselskab for ejerkredsen

Jørgen Søgaard-Andersen, SparinvestDen anden artikel ”Ny Sparinvest-strategi vil gøre mere for ejerkredsen” handler om Sparinvests rolle baseret på andelstanken, og hvordan Sparinvest skal virke som et såkaldt synergiselskab for den brede kreds af pengeinstitutter i ejerkredsen.

"Sparinvest udspringer netop af at være synergiselskab for pengeinstitutterne, og vi har sat os for at være det perfekte synergiselskab for pengeinstitutterne," siger adm. direktør Jørgen Søgaard-Andersen til FinansWatch.

En af de tendenser, Jørgen Søgaard-Andersen ser på markedet, er øget interesse for ansvarlige investeringer, og her kan vi også tage rollen som synergiselskab.

"Her kan vi hjælpe rådgiverne med at italesætte ansvarlige investeringer. Og dermed hjælpe pengeinstitutterne med at positionere sig inden for ansvarlige investeringer," siger Jørgen Søgaard-Andersen. 

Sparinvest har længe implementeret ansvarlighed i alle sine investeringer og dermed også i samtlige investeringsafdelinger. Det gælder også den nye investeringsplatform, Sparindex, der blev lanceret i begyndelsen af 2018.

I korte træk består Strategi 2022 af disse punkter:

  • Formuen under forvaltning (AUM) skal vokse med mere end de hidtidige 15 pct. årligt.
  • Salg deles i to ligeværdige dele og målrettes henholdsvis danske pengeinstitutter og internationale/institutionelle kunder. 
  • Sparinvest skal være det perfekte synergiselskab for de danske pengeinstitutter i ejerkredsen. 
    Institutionelle/internationale kunder skal øge deres andel af Sparinvests samlede AUM til 50 pct.
  • Et nyt forretningsben skal fokusere på digital distribution – er startet med Sparindex. 
  • Driften af Sparinvest skal være effektiv og skalerbar. Enhedsomkostninger skal reduceres væsentligt. 
  • Strategien taler både til hjernen og hjertet. Sparinvest vil gøre de rigtige ting rigtigt.


Læs de to artikler her – kræver password til FinansWatch:

 
'Ny Sparinvest-direktør sætter turbo på vækst' 

'Fokus på ejerkredsen'

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.