Invester via Aktiesparekonto

19.12.2019
Du kan som privatperson opnå skattefordele, hvis du investerer frie midler i aktier eller investeringsbeviser via en såkaldt Aktiesparekonto i dit pengeinstitut.

Du kan indskyde op til 51.100 kr., som du kan bruge til at investere for. Det årlige afkast beskattes kun med 17 pct. mod normalt 27 pct.  Få yderligere information i dit pengeinstitut.

Overvejer du at investere via en Aktiesparekonto, kan du opnå skattefordele, hvis du investerer i en eller flere af disse aktiebaserede afdelinger i Sparinvest:

Liste over afdelinger i Sparinvest til Aktiesparekonto 

Bemærk: Sparinvests akkumulerende aktiebaserede fonde må ikke købes til en Aktiesparekonto – heller ikke efter den 1. januar 2020, da afkast fra disse fonde ikke skattemæssigt behandles som aktieindkomst.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.