Aktier tror på Trump, obligationer er skeptiske

07.04.2017
Momentum i aktiemarkedet fortsatte i marts måned. Det globale aktieindeks MSCI World målt i euro steg 0,5%. Aktiemarkedet var præget af en voldsomt optimisme i starten af måneden som følge af udmeldinger fra den amerikanske centralbank.

Efterfølgende har det dog vist sig, at optimismen er gledet en anelse i baggrunden – specielt i obligationsmarkedet hvor der efterhånden er en vis skepsis mht. om Trumps løfter fra valgkampen vil materialisere sig. Det skyldes formentlig i særlig grad, at det ikke har været muligt som lovet at afskaffe Obamacare/ACA og finde en værdig afløser, som ville kunne accepteres af den republikansk dominerede kongres.

Som beskrevet i de seneste månedsrapporter har vi set en efterhånden længere række af måneder med kontinuerlige forbedringer i makroøkonomiske data. Efterhånden har en del surveys (både fra virksomheder og fra forbrugere) overgået de tidligere højdepunkter fra finanskrisen, og det begynder at minde om overoptimisme.

Jeg fastholder, at der er et stærkt momentum i den globale økonomi lige nu, så der er særdeles gode grund til den nyfundne optimisme. I efterhånden flere år har forbrugere og virksomheder vænnet sig til halvdepressive tilstande i økonomien, på arbejdsmarkedet og for afsætningsmulighederne, og det er formentlig derfor, at survey-data forbedrer sig så dramatisk, som vi ser lige nu.

Det er min vurdering, at der i disse surveys er et element af, at mange forbrugere og virksomhedsledere har vænnet sig til halvdepressive tilstande efter finanskrisen, og at de ret positive niveauer af forventningsdata afspejler, at man nu er overrasket over blot lidt bedre end normal vækst.

På denne baggrund mener jeg ikke, man skal være overrasket over, hvis de makroøkonomiske nøgletal faktisk vil forbedre sig yderligere i de kommende måneder – indtil sommeren. De ledende indikatorer for USA, Eurozonen, Japan og Kina peger fortsat opad, og man må derfor forvente, at væksttallene kommer til at bedres yderligere frem mod sommeren.

Med andre ord er der på nuværende tidspunkt ikke tale om overoptimisme, men efterhånden som økonomien efter sommeren 2017 decelererer en anelse, må man også forvente, at survey-data etc. lander på et mere normalt niveau.

Læs månedskommentaren - klik her

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.