Fusion af afdelingerne Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta og Nye Obligationsmarkeder samt Value Europa Small Cap og Value Europa

18.03.2016
På den ordinære generalforsamling den 12. april 2016 fremsætter bestyrelsen i Investeringsforeningen Sparinvest forslag om at fusionere afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta med afdelingen Nye Obligationsmarkeder med sidstnævnte som den fortsættende afdeling, samt afdelingen Value Europa Small Cap med afdelingen Value Europa med sidstnævnte som den fortsættende afdeling.

Ombytningen af investeringsbeviser i de berørte afdelinger forventes at finde sted den 15. juni 2016 under forudsætning af, at fusionerne vedtages på generalforsamlingen og efterfølgende godkendes af Finanstilsynet.

Baggrund for forslaget om fusionerne
Det er bestyrelsens vurdering, at fusionerne er i investorernes interesse. Baggrunden for bestyrelsens vurdering fremgår af fusionsplaner og –redegørelser, som kan findes under her under ”Fusioner 2016”.

Alle berørte investorer i de ophørende afdelinger, har den 16. marts 2016 fået tilsendt følgende brev med information om fusionerne,

Hvis du som investor i en ophørende afdeling er tvivl om, hvordan du er stillet, kan du eventuelt kontakte din rådgiver i dit pengeinstitut, som kan hjælpe dig.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.