Afdelingsfusion gennemføres som planlagt

02.08.2013
Fusionen mellem afdelingerne Momentum Aktier og Klima og Miljø gennemføres som planlagt

Fusionen mellem afdelingerne Momentum Aktier og Klima og Miljø gennemføres som planlagt og i overensstemmelse med den tidsplan, som blev offentliggjort den 1. juli 2013. Det skyldes, at de hindringer, der forårsagede fusionens udskydelse, ikke længerende er til stede. Det betyder, at suspensionen af emission og indløsning samt børpausen i afdelingen Klima og Miljø ophæves fra den 5. august 2013, og afdelingens beviser igen kan handles via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Emission og indløsning kan ligeledes igen ske på sædvanlige vilkår.

 

Sidste handelsdag og opgørelsesdag for beviser i afdelingen Klima og Miljø er den 7. august 2013, mens selve ombytningen af beviser fra afdelingen Klima og Miljø til beviser i afdelingen Momentum Aktier sker den 12. august 2013. Som følge heraf vil der være børspause i afdelingen Momentum Aktier i perioden den 8. og 9. august 2013 begge dage inklusiv.

 

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.