Afdelingsfusioner er nu gennemført

30.06.2016
De fortsættende afdelinger kan handles igen fra den 30. juni 2016

Fusionerne af Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta og Nye Obligationsmarkeder KL (fortsættende afdeling) samt Value Europa Small Cap og Value Europa KL (fortsættende afdeling) er gennemført - og ombytningen vil være på plads i depotet den 4. juli 2016.

Investorer i afdeling Value Europa Small Cap modtager i forbindelse med fusionen et ekstraordinært udbytte på kr. 11,1055 kr. pr. bevis, som indsættes på kontoen den 1. juli 2016. Dette skyldes skattelovgivnings regler om at opsparet skattemæssigt overskud frem til og med fusionsdagen skal udbetales som udbytte. For frie midler tilbageholdes a conto udbytteskat på 27%, mens dette ikke er tilfældet for pensionsmidler.

Ombytningsforholdene kan ses her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.