Omdannelse af afdelingerne INDEX Sektor Finans KL og INDEX Sektor Telekom KL

08.12.2017
Sparinvest omdanner to indeks-sektorafdelinger til globale indeksafdelinger.

Sparinvest lancerede i starten af 2017 to indeks-sektorafdelinger i forventning om, at der ville være en stor interesse for disse afdelinger. Vi har desværre ikke oplevet den ønskede interesse og afdelingerne har derfor skiftet investeringsunivers og navn med gennemførelse pr. 20. november 2017:

  • INDEX Sektor Finans KL bliver til INDEX Globale Aktier KL
  • INDEX Sektor Telekom KL bliver til INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL

Omdannelse af INDEX Sektor Finans KL til INDEX Globale Aktier KL
Afdelingen vil fremover være en global aktieafdeling med det totale verdensindeks som investeringsunivers. Det omfatter både emerging markets og de udviklede markeder. Afdelingen følger indekset MSCI World AC IMI, som inkluderer både small, mid og large cap selskaber.

Investorer i afdelingen behøver ikke foretage sig noget, såfremt de ønsker at fortsætte med den nye strategi. Strategi- og navneændring betyder ikke noget rent skattemæssigt og er uden omkostninger for investor.

Eksisterende navnenoterede investorer har modtaget et orienteringsbrev.

Omdannelse af INDEX Sektor Telekom KL til INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL
Afdelingen vil fremover være en akkumulerende kopi af den mest populære afdeling i Sparinvest INDEX; INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL i Investeringsforeningen Sparinvest.

Sparinvest INDEX har gennem en længere periode modtaget ønsker fra investorerne om at udvide produkt-palletten med en akkumulerende indeksafdeling. En akkumulerende afdeling er særligt anvendelig for pensionsordninger og virksomhedsskatteordninger og adskiller sig fra de udbyttebetalende afdelinger, da den ikke udbetaler et løbende udbytte til investorerne, men lader udbyttet blive i afdelingen. Styrken ved en akkumulerende afdeling er, at man slipper for løbende at skulle geninvestere udbytterne. Ændring af skattestatus fra udbyttebetalende til akkumulerende sker med tilbagevirkende kraft pr. opstartsdatoen.

Den eksisterende afdeling, INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL i Investeringsforeningen Sparinvest er en prisbelønnet afdeling af såvel Morningstar som Dansk Aktionærforening for det gode risikojusterede afkast. Afdelingen har siden sin start givet investorerne et gennemsnitligt afkast på godt 12 % om året – og det bedste afkast af samtlige globale aktiefonde i Danmark på tre års sigt, målt pr. 30/9-2017.

Eksisterende navnenoterede investorer har modtaget et orienteringsbrev.

Foreningens vedtægter kan findes her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.