Ændring af Value Bonds 2017 Udb. KL til Value Bonds Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL

01.12.2017
På den ekstraordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest den 13. september 2017, blev der vedtaget ændring af navn og investeringsstrategi i afdelingen Sparinvest Value Bonds 2017 Udb. KL.

Finanstilsynet har efterfølgende godkendt ændringerne og afdelingen er pr. 1. december 2017 investeret i virksomhedsobligationer med kortere løbetid (3-5 år) inden for High Yield-segmentet.

Baggrund for ændringen

Afdelingen var tiltænkt at skulle udløbe i december 2017.

Virksomhedsobligationer er et attraktivt alternativ til at have pengene stående kontant på en konto, eller til at være investeret i kortløbende danske obligationer, hvor renten p.t. er negativ – og det blev på en ekstraordinær generalforsamling i september 2017 vedtaget at lade afdelingen forsætte med en ny investeringsstrategi, hvor der fortsat investeres i virksomhedsobligationer. 

Den fremtidige strategi vil være at investere i virksomhedsobligationer med kort løbetid inden for det såkaldte High Yield segment. Det er virksomhedsobligationer, der giver en høj rente, men hvor der også kan forekomme kursudsving. 

Afdelingen er børsnoteret og kan frit handles via kundens netbank/pengeinstitut.

Læs mere om afdelingens strategi her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.