Ændring af midlertidige indløsningsfradrag og emissionstillæg

06.04.2020

De usædvanlige markedsforhold på grund af udviklingen i situationen med Covid –19 virussen, som hidtil har påvirket afdelingerne i Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex har stabiliseret sig noget i den forgangne uge, for så vidt angår obligationsafdelingerne. Derfor nedsættes de midlertidigt forhøjede emissionstillæg og indløsningsfradrag delvist for obligationsafdelingerne i disse to foreninger.

Se en samlet oversigt over de nye midlertidige emissionstillæg og indløsningsfradrag her.